(22) 834 57 89

© 2021 KONSOLID. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Pawilon plażowy nad Wisłą

Projekt pawilonu plażowego nad Wisłą, stanowiącego zaplecze dla plaży Poniatówki w Warszawie został wyłoniony w 2010 roku w otwartym konkursie organizowanym przez Sanitec Koło Sp. z o.o., pod patronatem Zarządu Mienia m. st. Warszawy. Konkurs wygrały studentki architektury z Warszawy – Aleksandra Krzywańska, Maja Matuszewska i Katarzyna Szpicmacher. we współpracy z pracownią architektoniczną Pro Arte 11.

Lokalizacja

Warszawa,
ul. Wybrzeże Szczecińskie 1

Oddanie inwestycji

2014 r

Powierzchnia działki

9967 m2

Powierzchnia użytkowa

1310 m2

Kubatura

5264 m3

O inwestycji

Obiekt znajduje się na terenie międzywala doliny Wisły. Projektowana zabudowa stanowi uzupełnienie programu plaży nadwiślańskiej, łączącej się z naturalnym i nienaruszonym znacząco przez człowieka terenem lasów łęgowych. Program budynku w stosunku do założeń konkursowych został poszerzony o kawiarnię i zagospodarowanie terenu między ulicą Wybrzeże Szczecińskie, a rzeką Wisłą w Warszawie. W rezultacie spełnia funkcję zaplecza dla plaży na wysokości Stadionu Narodowego. Zabudowę zaprojektowano w układzie dwóch pawilonów połączonych ze sobą systemem ramp, schodów, placyków i tarasów widokowych, tworzących drewnianą taśmę. Budynek jest dwukondygnacyjny, posadowiony na palach, wyniesiony ponad poziom plaży i pełni funkcję łącznika między poziomem ambony od strony ulicy, a plażą nadwiślańską. Na poziomie terenu umieszczono funkcjonujące sezonowo i demontowane prysznice z przebieralniami. Zespół sanitarny znajduje się w pawilonie południowym na poziomie “0”. kawiarnia mieści się w pawilonie północnym. Część przeznaczona dla gości jest z dwóch stron przeszklona. Rozsuwane panele szklane zapewniają możliwość podziwiania pięknej panoramy nadwiślańskiej z jednej strony, i Stadionu Narodowego z drugiej. Latem, goście przebywający w kawiarni i na tarasie widokowym mogą cieszyć się bezpośrednim kontaktem z lasem łęgowym, największym przyrodniczym atutem prawobrzeżnego brzegu Wisły.